Τέμπλο

Η επιφάνειά του τέμπλου χωρίζεται σε τρεις οριζόντιες ζώνες. Η κατώτερη αποτελείται από ορθογώνια θωράκια ανάμεσα σε χαμηλούς πεσσούς. Ακολουθεί μία ψηλότερη κιονοστοιχία που στηρίζει τις δεσποτικές εικόνες και αποτελεί το καθαυτό εικονοστάσιο, ενώ η Τρίτη ζώνη είναι ένα σύνθετο βαρύ επιστύλιο που κορυφώνεται με την παράσταση του εσταυρωμένου ανάμεσα σε δράκοντες και εικόνες της Παναγίας και του Ιωάννη. Η συγκεκριμένη εργασία έχει ξεχωριστή δυσκολία. Είναι έργο μεγάλης κλίμακας και απαιτείται μεγάλη εμπειρία των τεχνιτών και σωστή προετοιμασία των υλικών. Η δημιουργία ενός τέτοιου έργου αποτελεί σημείο αναφοράς για την δουλειά μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για το προϊόν που σας ενδιαφέρει