Αναλόγια

Τα ξυλόγλυπτα αναλόγια αποτελούνται από οκτώ πλευρές οι οποίες είναι διάτρητες ή αδιάτρητες. Οι ανέμες πάνω στις οποίες τοποθετούνται τα βιβλία μπορούν να είναι είτε δίπλευρες είτε τετράπλευρες. Ο κύριος κορμός έχει αποθηκευτικό χώρο με πορτάκι ανοιγόμενο. Ο διάκοσμός τους αποτελείται από μοτίβα φυτών και παραστάσεις αγίων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για το προϊόν που σας ενδιαφέρει